"HECTOR SERVADACIN AVARUUSMATKA"

”Isälläni oli maatalo Loiren alajuoksulla Chantenayssa, jonka lähettyvillä sijaitsi valtion konepaja. Aina Chantenayssa käydessäni vierailin tehtaassa viettäen tuntikausia koneita katsellen.
Tämä mieltymys on jatkunut läpi koko elämäni: nautin edelleen suunnattomasti
höyrykoneiden ja veturien katselemisesta saaden siitä samanlaista mielihyvää kuin
Rafaelin tai Correggion maalauksien tarkastelemisesta.”

-Jules Verne lehtihaastattelussa tammikuussa 1894





” In that Empire, the craft of Cartography attained such Perfection that the Map of a Single province covered the space of an entire City, and the Map of the entire Empire itself an entire province. In the course of Time, these Extensive maps were found somewhat wanting, and so the College of Cartographers evolved a Map of the Empire that was the same Scale as the Empire and that coincided with it point to point. Less attentive to the Study of Cartography, succeeding Generations came to judge a map of such magnitude cumbersome, and not without Irreverence, they abandoned it to the Rigours of Sun and Rain. In the western Deserts, tattered Fragments of the Map are still to be found, sheltering an occasional Beast or beggar; in the whole Nation, no other relic is left of the Discipline of Geography.”

Jorge Luis Borges: Of Exactitude in Science, A Universal History of Infamy





”There are three phases in the evolution of the Vernian machine:
(1) enigma (2) elucidation; (3) equivocation.”

( Verniaanisen koneen evolution kolme vaihetta:
(1) arvoitus /mysteeri (2) valaiseminen/selitys (3) epäilyttävyys. )

Andrew Martin: The Mask of the Prophet, s. 159


“The fear of disintegration is amply justified in the context of Verne’s fragile, unstable world.
Throughout the Voyages, things in general – empires, machines, men, islands, whole planets
– suffer from a tendency to fall to bits.”

Mask of the Prophet, s. 165


“Jos Luonto on ihmeellinen mutta äärellinen kryptogrammi, jonka voimme avata Tieteen avulla, niin omakohtaisuuden yläpuolelle asettuva järkeily mahdollistaa yksilölle paitsi avaimen Luonnon mysteerien avaamiseen niin myös saadun tiedon omiin tarkoituksiinsa käyttämiseen...”

”Paul Radin on väittänyt klassisessa teoksessaan Primitive Man as Philosopher, että primitiivisten ihmisten keskuudessa vallitsee kaksi temperamenttityyppiä: yhtäällä toiminnan ihminen joka suuntautuu ulkoisiin kohteisiin ja on kiinnostunut ennen kaikkea käytännön tuloksista mutta ei välitä paljonkaan oman sisäisen itsensä hämmennyksistä, sekä toisaalla ajattelija –paljon harvinaisempi tyyppi- jolla on taipumus analysoida ja ”selittää” subjektiivisia tilojaan. Sikäli kuin edellinen tyyppi on lainkaan kiinnostunut selityksistä, hän turvautuu niihin jotka korostavat tapahtumien puhtaasti mekaanisia yhteyksiä. Hänen henkiselle rytmilleen on luonteenomaista saman tapahtuman tai tapahtumasarjan loputon toistaminen, ja muutos merkitsee hänelle suoranaista mullistusta. Ajattelija puolestaan pitää pelkkiä mekaanisia selityksiä riittämättöminä. Mutta vaikka hän etsii selityksiä asteittaisesta kehityksestä yhdestä moneksi, yksinkertaisesta mutkikkaaksi ja syystä vaikutukseksi, häntä hämmentävät ulkoisten kohteiden jatkuvasti muuttuvat muodot. Ennen kuin hän pystyy käsittelemään niitä järjestelmällisesti, hänen on annettava niille jokin pysyvyys. Maailman on toisin sanoen tultava staattiseksi.”


G.J. Withrow: Ajan historia, s. 36





“In the preface to the Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein remarks that ‘in order to draw a limit to thought, we should have to find both sides of the limit thinkable (i.e. we should have to think what cannot be thought).’ Therein lies the whole Vernian paradox. All of Verne’s heroes, and Verne himself, in proposing to draw a limit to thought are obliged to try to think the unthinkable. In order to draw the line, to describe the world in its totality, to see it whole (a project ruled inconceivable by Wittgenstein), and thus put an end to fiction, Verne needs to transcend the world, to go beyond its limits. Thus he resorts to the invention of machines, mobile Archimedean points, that overcome the restrictions of the actual, that escape the present, sliding almost covertly into the future. But in overloading the present they are subject to the intervention of the trop-plein mechanism. Reality takes its vengeange on the unreal. The machine tries to cover its tracks by pretending to imitate the natural, to ally itself with living beings, but it cannot disguise the fact that it represents an excess of artifice over nature, an overflow or overload, over which nature will in turn seek to recover its dominion. Invention automatically enters into conflict with realism. The inventor becomes a criminal and a madman, doomed – like Robur, like Schultze, like Nemo – to go down (or up) with his machine, ‘the martyr of his own invention’.”

Mask of the Prophet, s. 172-173








KUVIA:


VERNEN KIRJOJEN KUVITUKSIA


IDEA- JA TUNNELMAKUVASTOA


LUONNOKSIA





SANOJA:


REFERENSSIMATERIAALIA JA KOHTAUSLUONNOKSIA






TAKAISIN