IDEA- JA TUNNELMAKUVASTOA:

VERNEN KIRJOJEN KUVITUKSIA

TÄHTITIETEEN PROFESSORI PALMYRIN ROSETTE